بستن ویدیو
دانشجویان فعال 332

چرا دانشکده ترینیتی؟

اگر به دنبال دانشکده کتاب مقدس و یا دانشکده مسیحی ۱۰۰% آنلاین هستید، ترینیتی انتخاب عالی برای شماست. در این دانشکده فارغ از برنامه های روزمرهٔ خود میتوانید دروس را بگذرانید و مدرک خود را از طریق فرا گیری از راه دور دریافت نمایید. میتوانید در منزل، محل کار و یا در حین سفر تعلیمات خود را دریافت نمائید.

بهترین معلمین الهیات در دنیای مسیحیت

دسترسی آسان به دروس در هر زمان و هر مکان

اساتید دانشکده

برخی از دوره های
دانشکده ترینیتی

مصاحبه بین دکتر صالح
و دکتر براکستون

مشاهده