بستن ویدیو

درباره ما

دانشکده بین المللی الهیات ترینیتی ، دانشکده الهیات مسیحی فرا فرقه‌ایست که در زمینهٔ برنامه‌های تحصیلی آنلاین و از راه دور برای علاقمندان به الهیات مسیحی و یا برای خدمتشان، تعالیم اساسی الهیات مسیحی را ارائه میدهد. این دانشکده برای افرادی که علاقمند به ادامه تحصیل هستند، اما دور شدن از محیط خانه، کار، کلیسا و اجتماع برای آنها میسر نیست، پیشگام می‌باشد.

اعتبار و نوآوری دو کلمه ایست که هنگام توضیح دربارهٔ کارکنان و هیأت علمی دانشکده ترینیتی به ذهن خطور می‌کند. دانشکده بین المللی الهیات ترینیتی در ماه آوریل ۲۰۱۸ پایه گذاری شد و هدف از تاسیس این دانشکده آموزش و تربیت دانشجویان علاقمند به الهیات مسیحی از راه دور است تا برای دریافت تحصیلات و مدارک مناسب برای خدمت بهتر به کلیسا و اطرافیان، مجبور به ترک محل زندگی خود نباشند.

ابعاد فعالیت های ترینیتی

ترینیتی به دانشجویان این فرصت را میدهد که به اهداف خود در زمینهٔ تعالیم و خدمت مسیحی، از طریق تحصیل آنلاین دست یابند. تمام برنامه ها و کلاس‌های درسی از طریق روش‌های گوناگون تعلیمی آنلاین و بدون نیاز به حضور در دانشکده قابل اجراست. تحصیلات بر مبنای زمانبندی دلخواه در ترینیتی این امکان را برای دانشجویان فراهم مینماید که بتوانند بر اساس برنامه‌های شخصی خود دروس مورد نیاز را کسب و پشت سر بگذارنند. در ترینیتی امکان تحصیل و دریافت مدرک کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترای الهیات (Ph.D) فراهم شده است.

چارچوب اعتقادات ترینیتی

دانشکده ترینیتی سازمان فرافرقه ای مسیحی است که اصول اعتقاد نامهٔ کلیسای اولیه را تائید مینماید و به طور خاص به اعتقاد نامهٔ رسولان، اعتقاد نامهٔ نیقیه، و اعتقاد نامهٔ آتاناسیوس معتقد می باشد:

 • نگارش کتاب مقدس در تمامیت محتوا با الهام و هدایت روح القدس توسط نویسندگان برگزیده از جانب خدا.
 • وجود خدای واحد در سه شخص پدر و پسر و روح القدس.
 • آفرینش انسان به صورت و شباهت خدا برای سلطنت.
 • سقوط انسان در گناه و اسارت در داوری و مرگ.
 • الوهیت و انسانیت کامل عیسی مسیح در تجسم، فدیه، مرگ بر صلیب، و رستاخیز جسمی او در روز سوم.
 • نجات از گناهان و مرگ ابدی به واسطه ی فیض خدا بواسطه ایمان و دریافت حیات جاودانی.
 • یک کلیسای آسمانی مقدس مسیحی،که بدن مسیح ست.
 • بازگشت عیسی مسیح و برقراری سلطنت هزار ساله مسیح و کلیسا.
 • حضور و برکت حیات جاویدانی در اورشلیم آسمانی در کنار خدای پدر و خداوند عیسی مسیح برای تمامی کسانی که به وعدهٔ نجات او ایمان دارند.
مرکز اداری دانشکده ترینیتی

دفتر اداری دانشکده ترینیتی در حال حاضر در شهر تورنتو در کانادا میباشد. برای ارتباط با ما فرم تماس را پر و ارسال کنید.

رسالت دانشکده ترینیتی

رسالت دانشکده ترینیتی تربیت و آموزش دروس آکادمیک و الهیات مسیحی به علاقمندان تحصیل از راه دور و ورزیدگی به جهان بینی مسیحی در علوم مربوط به رهبری و خدمت مسیحی می باشد. .

 • مطالعات آکادمیک در ترینیتی شامل فراگیری و به کار گرفتن باور‌ها و تعالیم الهیات بر اساس کتاب مقدس و بررسی موضوعات مختلف می‌باشد.
 • تعالیم آکادمیک در ترینیتی دانشجویان را برای خدمت ها و مسئولیت‌های گوناگون از قبیل خدمات حرفه ای و داوطلبانه آماده می‌نماید.
 • بازتاب فراگیری تعالیم و اصول مسیحیت در ترینیتی می تواند در زندگی شخصی، خانوادگی، اجتماعی، شغلی و خدمت کلیسایی دانشجویان منعکس مشاهده شود.
 • فرصت‌هایی که در ترینیتی وجود دارد اجازه میدهد دانشجویان در هرکجا و هر زمان که مناسب دانستند دروس انتخابی خود را دریافت کنند.
 • رشته های تحصیلی ترینیتی دانشجویان را به پیشرفت در تعالیم، کارکردها، وظایف و مسئولیت‌هایشان در رشته های انتخابی شان تشویق مینماید.
 • مباحث آکادمیک در دانشکده ترینیتی تاکید بر بررسی اصولی مسیحی و کیفیت عملکرد آنها در فعالیت‌های همه جانبه دانشجویان دارد.
اهداف ترینیتی و نتایج آن

تمرکز دانشکده ترینیتی ترقی و پیشرفت دانشجویان از راه دور می باشد. ماموریت این دانشکده برای تجهیز دانشجویان فارغ التحصیل در رسیدن به تواناییها و ورزیدگی های خدمت به کلیسای خداوند عیسی مسیح است.

 • پرورش جهان بینی مسیحی در اخلاق و ارزشها

دانشجویان فارع التحصیل قادر خواهند بود بر اساس جهان بینی مسیحی که بر مبنای کتاب مقدس می باشد و شاخهٔ درسی که در آن تحصیل کرده اند؛ با دیدگاه‌های اصولی مسیحی سخنرانی و فعالیت‌های آکادمیک خود را عرضه نمایند.

جهان بینی مسیحی فارغ از تفسیرهای فردی، فرهنگی و فرافرقه ای می باشد و با تاکید بر کتاب مقدس، تمایزات و دیدگاه های منحصر به فرد مسیحیت را ارائه می نماید.

 • پرورش شخصیت سازی روحانی فرد

فارغ التحصیلان دانشکده ترینیتی در رشد شخصی و روحانی خود و توانایی در ارزیابی پیشرفت خود ورزیده خواهند بود.

 • پرورش دانش و قدرت درک الهیاتی

فارغ التحصیلان دانشکده ترینیتی خواهند توانست میزان دانش و درک خود را از اصول گوناگون مسیحی در رشته تحصیلی خود را در دانشنامه های الهیاتی ارائه دهند. چنین سطح دانش و اصول کاربردی درست که متناسب با علوم و دیدگاه های مسیحی می باشند و با استناد به کتاب مقدس و جهان بینی مسیحی و بررسی منابع معتبر امکان پذیر خواهد بود.

 • پرورش دانش ومهارت کابردی

فارغ التحصیلان دانشکده ترینیتی میتوانند مهارت‌های لازم را با استفاده از دانش الهیات در راستای زندگی، کار و خدمت مسیحی به کار گیرند.